ก็ไม่ได้แย่นะคะ น่าชื่นชม อย่างน้อยเขาก็สู้ชีวิต
ไม่ได้งอมืองอเท้า เขาคงมีเหตุผลในการเลือกงานของเขา
  • 1
โฆษณา