เราไม่เคยเชื่อตำรา 100% น่ะ หรือต่อให้ใครมาพูดมาสอนก็จะไม่เชื่อไปทั้งหมด
แต่จะลองคิดตามและทำไปด้วยอยากรู้ว่าจะจริงไหม เหมือนลองของ
โฆษณา