2 พ.ค. 2022 เวลา 06:14 • ความคิดเห็น
ถ้าเขากลับใจจริง ก็ควรให้โอกาสให้อภัยครับ
โฆษณา