ต้องฉลาดเลือกกันนะครับ เมืองไทยปัญหาเยอะครับ ราชการก็เกียร์ว่างกันเยอะ ตัดความโลภของเราออกไปพอที่จะช่วยให้ปลอดภัยได้บ้างครับ
โฆษณา