2 พ.ค. 2022 เวลา 15:01 • สุขภาพ
จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกลดลงเรื่อย ๆ ตอนนี้ตัวเลขไม่ถึงวันละ 3,000 คน ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ WHO ประกาศให้การระบาดของโควิด-19 เป็น pandemic และเราน่าจะทำให้ต่ำลงกว่านี้ได้อีก ถ้ากลุ่มเสี่ยงได้ฉีดวัคซีนกันมากกว่านี้
2
ที่มา https://ourworldindata.org/covid-deaths
เทียบกับโรคอื่น ๆ มีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจประมาณ 50,000 คนต่อวัน เสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 28,000 คนต่อวัน
1
ตอนนี้คนที่เสียชีวิตจากโควิด-19 มีตัวเลขใกล้เคียงกับคนที่เสียชีวิตรายวันจากโรคเอดส์
ที่มา https://ourworldindata.org/causes-of-death
โฆษณา