3 พ.ค. 2022 เวลา 05:50 • ความคิดเห็น
เราเป็นพวกบ้ารองเท้า
อาจเป็นเพราะเดินทางบ่อย
เน้นแบบเดินสบาย จำพวกlight ride กับสนี้กเกอร์นี่ มีเยอะมาก รองมา 'แตะเพื่อสุขภาพ
ส่วนส้นสูง เลิกใส่มาสิบ++ปีแระค่ะ 😊
โฆษณา