ถ้าเป็นการเริ่มต้นทำงาน สะสมประสบการณ์เลือก15000ค่ะ
รอเติมเต็มแล้วค่อยก้าว บางที่ไม่มีโอกาสหาความรู้เพิ่ม
เช่นงานเฉพาะๆงานผู้ตรวจสอบ เป็นงานเฉพาะหาความรู้ที่ไหนไม่ได้
รอให้เราเก่งกล้า สะสมประสบการณ์แล้วค่อยบิน
เหมือนอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้จังหวะก็ไปหยิบเงิน
แต่ถ้าทำมานานแล้วไม่ก้าวหน้าเลือก30000ค่ะ
แล้วเอาเวลาวันหยุด เอาเงินที่ได้ไปเรียนรู้พัฒนาตนเอง
เอาขั้นเงินเดือนไปเปลื่ยนตัวเอง เปลื่ยนที่ จะรู้ได้อย่างไร
ว่าไม่ได้อะไรถ้ายังไม่ไปลอง
โฆษณา