ต้องดูก่อนว่าการพัฒนาที่ว่าคืออะไร ถ้าการพัฒนาสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวพนักงาน และสัญญาผูกพันมีความเหมาะสม ก็เลือก 15,000 ครับแต่ถ้าการพัฒนาไม่ได้เพิ่มมูลค่าแก่พนักงาน ก็เลือก 30,000 แต่เป็นการเลือกเพื่อเป็นบันไดไต่ขึ้นต่อไป ไม่ควรอยู่เกิน 2 ปีต่อนายจ้าง ระหว่างอยู่ก็ใช้ประโยชน์จากเงินที่มากกว่าให้มากที่สุดในการต่อเงิน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการพัฒนาตนเอง ต้องสร้างอำนาจต่อรองของตนเองให้มากที่สุดในรูปเงินและตำแหน่งหน้าที่
223 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา