แนะนำหนังสือเล่มนี้ค่ะ ให้ความรู้ทางการเงินในเชิงนิทานปรัมปรา เข้าใจง่ายขนาดที่สามารถเอาไปเล่าเป็นนิทานก่อนนอนให้เด็กฟังได้เลยค่ะ
โฆษณา