ใครล่ะไม่เปลี่ยนไปทั้งหมด
ใครล่ะจะเหมือนเดิมทุกอย่าง
ตั้งแต่เล็กเด็กยันโต
ยันแก่
ใครล่ะจะไม่เปลี่ยน
ตัวคนพูดคนทัก ก็เปลี่ยนด้วยเช่นกัน
ถ้ามองกันอย่างลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณของพวกเราๆ
คุณๆ ท่านๆ
พวกผีทั้งหลาย
โฆษณา