ตอบไปด้วยรอยยิ้มจากใจออกไปทางดวงตาว่า "อ้าว เหรอคะ" แล้วก็จบบทสนทนาไป
โฆษณา