6 พ.ค. 2022 เวลา 00:27
ระงับความโกรธ​ด้วย ระงับกาย วาจา และทบทวนตัวเองสาเหตุการโกรธ​ เพื่อระงับจิตใจ ต่อไป ให้ใจเย็นลง
โฆษณา