6 พ.ค. 2022 เวลา 00:30
อุเบกขา(ด้วยปัญญา)​=เมื่อเตือนแล้วไม่ฟัง ต้องปล่อย ไปตามวิถี แห่งกรรม.
โฆษณา