7 พ.ค. 2022 เวลา 06:00 • ความคิดเห็น
งานกลุ่ม จะไม่กลุ้มถ้าทำ 4 อย่างนี้
----- #เคล็ดลับทำงานกลุ่มให้สำเร็จ
ปัญหางานกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ทีมเล็ก หรือทีมเรียน
มักจะเกิดปัญหาเส้นตาย ส่งงานไม่ทัน หรือไม่เสร็จ
ไม่ได้อะไรเลย โยนกันไปโยนกันมา จนงานนั้นๆมันไม่เสร็จ
ผมให้ความสำคัญกับงานกลุ่มมากครับ
เพราะถ้าขึ้นชื่อว่างานกลุ่ม มันก็คืองานใหญ่
ความสำคัญมันมีพอสมควร ที่ต้องใช้คนหลายคนในงานนั้น
ถ้าคุณได้รับบทบาทเป็นผู้นำงานกลุ่มให้ทำความเข้า
4 หัวข้อนี้ครับ
1. ฟัง รวบรวมไอเดีย
2. แบ่งงานให้เหมาะกับคน
3. ติดตามและแก้ปัญหา
4. นำเสนองานให้ดี
ขอให้งานกลุ่มของคุณสำเร็จไปด้วยดีครับ
#งานกลุ่ม #งานกลุ่มก็มา #งานกลุ่มงานทีม
----------
ติดตามให้กำลังใจในการผลิตเรื่องราวดีๆได้ที่
#MPP
#MaximumPartners
#Motivation
#Leadership
#PassionToWealth
#Speaker
#TrainTheTrainer
#BusinessNetworking
#AlbertAcademy
โฆษณา