มีนิมิตขึ้นมาเองค่ะ แล้วพอมาพิจารณาดูความหมาย ก็เป็นตัวเองครบ ทุกด้าน
  • 1
โฆษณา