เพจ "Soul_Food" ..อาหารจิตวิญญาณ.
นึกถึงพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่ว่า "มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอถต์ของพระเจ้า"
💪ร่างกายต้องการอาหารบำรุงเลี้ยงเพื่อการดำรงชีวิต เพื่อมีเรี่ยวแรงกำลังอยู่รอดได้ .. กินทุกวันๆๆแต่ในที่สุดวันหนึ่งทุกคนก็ต้องตาย อยู่ดี ร่างกายนี้ก็ต้องทิ้งไป [เผาหรือฝังก็แล้วแต่]
💟💓😇มนุษย์มีจิต~ใจ~อารมณ์~ความรู้สึกนึกคิด~จิตสำนึก~จิตใต้สำนึก~สมอง~และวิญญาณ[ที่เป็นนิรันดร์]
..ถ้าอยู่ร่วมกับพระเจ้า...วิญญาณก็จะไปนิรันดร์ในสวรรค์ ...
..ถ้าถูกแยกขาดจากพระเจ้า...วิญญาณก็ต้องไปนิรันดร์ในนรก
📐 เพราะทั้งหมดนี้ของมนุษย์ถูกพระเจ้าออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่สร้างเรามา...ถ้าเราละเลยสิ่งนี้ มันจะส่งผลร้ายต่อทุกส่วนภายในเราและต่อร่างกายที่เจ็บป่วยด้วย ทั้งภายในและภายนอก
..ถ้าจิตวิญญาณป่วยจะส่งผลต่ออารมณ์~ความรู้สึกนึกคิด~จิตใจ~ร่างกาย = จะแสดงออกมาเป็นการกระทำที่เป็นปัญหาทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่น เพราะวิญญาณชั่วร้าย ภูติ ผี ปีศาจลูกสมุนของซาตานจะเข้ามาควบคุม+ครอบงำ ทำให้เกิดทุกข์ทรมาน ขาดสันติสุขแท้ [กฎหมายจึงจำเป็น]
อาหารของจิต~ใจ~จิตวิญญาณไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นคำตอบเดียวของชีวิตมนุษย์ค่ะ ^^ ชีวิตมีคำตอบปัญหาก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป สงบสุขได้ เพราะพระเยซูคริสต์แก้ไขปัญหาทั้งหมดแล้วที่บนไม้กางเขน และพระเจ้าทรงสถิตอยู่ร่วมกับเราได้ "อิมมานูเอล" ค่ะ
ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนที่อ่านได้เข้าใจความล้ำลึกนี้ และมีความเชื่อแท้ 🌱🌱🌱🌱
1ถูกใจ
56รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...