7 พ.ค. 2022 เวลา 23:53
“คำบางคำ” มีความหมาย
สำหรับคนบางคน...
“แต่คนบางคน”
ไม่เคยเข้าใจ ความหมาย
ของคำบางคำ…
โฆษณา