7 พ.ค. 2022 เวลา 23:55
#การนั่งที่ดีที่สุด
คือ การนั่งในใจของคน
#การยืนที่ดีที่สุด
คือ ยืนในที่ ที่ใช่ ด้วยขาของตน
#การเห็นที่ดีที่สุด
คือ การเห็นใจคนอื่น
#การเรียนรู้ที่มีค่าที่สุด
คือ การรู้คุณค่าในตัวตน
#การให้ที่ดีที่สุด
คือ การให้โอกาสตัวเอง ที่จะให้คนอื่น
#การรับที่ดีที่สุด
คือ การรับรู้ว่ายังมี คนที่เดือดร้อนกว่าเรา
#การขอที่ดีที่สุด
คือ การขอให้ทุกอย่าง เป็นไปตามธรรมชาติ
#การรักที่ดีที่สุด
คือ การรักในสิ่งที่ไม่น่ารัก ของสิ่งที่เรารัก
#ไม่มีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับใคร
ถ้าไม่รู้จักคำว่า "พอ"
โฆษณา