8 พ.ค. 2022 เวลา 00:43
“มิตรและศัตรู” เป็นสิ่งไม่ถาวร
บางคน กอดเรา
เพื่อที่จะได้แทงข้างหลัง
เราได้แบบถนัดๆ
อย่าไปอินกับมันมากนัก
เพราะส่วนมาก คนที่ทำร้ายเรา
ก็คือคนที่เรา มองว่าเขา คือ...
“มิตร ไม่ใช่ ศัตรู”
โฆษณา