ใช้ไปตามเรื่องตามราว และเก็บไว้ ถ้าไม่รู้ว่าจะใช้อะไร พอหาเงินได้ขนาดนี้ ก็ตันกับความคิดในการใช้เหมือนกัน
ตอนได้น้อย มีเรื่องใช้เยอะ พอหาได้มากกลับคิดไม่ออกซะอย่างงั้น
โฆษณา