8 พ.ค. 2022 เวลา 11:14 • ดนตรี เพลง
นิทรรศการแห่งความคิดถึง
Exhibition of Nostalgia
มี แ ต่ คิ ด ถึ ง
ความคิดถึงเกิดขึ้นได้เมื่อมีความผูกพัน
และความผูกพันเริ่มต้นจากความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
แรกพบ รู้จัก มักคุ้น จึงผูกพัน
เมื่อคนหนึ่งห่างหายไปก็ย่อมเป็นเรื่องปกติ
ที่เราจะเกิดความคิดถึงต่อคน ๆ นั้น
ณ ที่แห่งนี้ก็เริ่มต้นจากความสัมพันธ์
ผ่านตัวอักษร แรกพบ รู้จัก มักคุ้น
ก่อตัวเป็นความผูกพัน
หลายคนยังอยู่ หลายคนห่างหายไป
ก็ด้วยเหตุผลของแต่ละคน
สำหรับคนที่ยังอยู่ เมื่อได้เห็นฟีดเก่า ๆ
ของคนที่หายไป
จึงอดไม่ได้ที่จะเกิดความคิดถึง
ได้รับการเชิญจากตอยในนิทรรศการแห่งความคิดถึง
จริง ๆ อยากทำเป็น MV มาลง แต่เดือนนี้จะยุ่งมาก
และมีอีกหลายอย่างที่อยากทำให้มากกว่าการร้องเพลง
แต่ด้วยข้อจำกัดจากอะไรหลายอย่าง
จึงขออนุญาตส่งเพลงคัฟเวอร์ "มีแต่คิดถึง"
มาแทน "ความคิดถึง" ที่มีต่อเพื่อน ๆ ในนี้
และเพื่อน ๆ ที่เคยหัวเราะ ร้องไห้ ให้กำลังใจมาด้วยกัน
แม้วันนี้พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ตาม
ถ้ามีเวลาจะส่งเพิ่มให้นะครับ
มีแต่คิดถึง...มีแต่คิดถึง...
มูฟวี่
โฆษณา