8 พ.ค. 2022 เวลา 14:54
ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มีราคาแพง
อย่าหวังจะได้รับจากคนราคาถูก
โฆษณา