ปฏิรูประบบการเรียนให้น้อยลง แต่มุ่งไปที่ให้นักเรียนค้นหาตัวเอง ลองผิดลองถูกตั้งแต่เด็กๆ ว่าอยากเป็นอะไร(พร้อมแนวทางแบบต่างๆ) แล้วมุ่งไปทางนั้น........ลดการเรียนหว่านแห แต่จบมาไม่รู้ว่าเอารายวิชานั้นไปทำอะไร
พร้อมมีการเอื้อให้ลองเรียนรู้สังคมการทำงานมากขึ้น เช่น การทำงานภาคฤดูร้อน การฝึกงานตามที่ต่างๆ หรือเรียนรู้งานของครอบครัวตัวเองเพื่อสร้างแนวทางและสติการบริหารเงินหรือแนวทางของตัวเด็กเองในอนาคต
เพิ่มเนื้อหาสิ่งที่ควรรู้ เช่น วิชาการเงินส่วนบุคคล วิชาการบริหารภาษี กฏหมายเบื้องต้น การคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิที่ควรรู้ เป็นต้น
19 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา