มีเพื่อนมาก แต่ก็เหมือนไม่มีค่ะ เพราะไม่ไปมาหาสู่กัน โดยเฉพาะช่วงโควิดนี้ และชีวิตคนทุกวันนี้ก็มีอะไรทำมากมาย ไม่ได้เหงาจนต้องไปหาคนคุย ติดต่อทางโซเชียลก็ได้ ดังนั้น จึงไม่แปลก แต่ก็ต้องสนใจคนอื่นบ้าง ว่าเขาอยู่ดีมีสุขอย่างไร
อยู่คนเดียวให้มีความสุข เป็นโอกาสดีที่จะสร้างความวิเวกให้กับจิตใจ คือความสงบ กับลมหายใจ ไม่นำเอาเรื่องราวของ กิเลส ตัณหา ราคะ มาทำให้จิตใจวุ่นวาย เมื่ออยู่นาน ๆ ไป จิตจะสงบกว่า และ ใช้เป็นโอกาสเรียนรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นต่าง ๆ
การที่เข้าถึงความวิเวก ก็จะลดความทุกข์ มีสติ สงบ มีสมาธิ เกิดปัญญา ก็จะนำสุขมาให้ค่ะ
206 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา