ขาดแคลน ทดแทน
ปรับสภาพ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
ของวิถี ชีวิต ธรรมชาติ
เชื้อโรค ไวรัส ต่างๆ
ความร้อน
ความผันแปรต่างๆ
ยุค cyberpunk ของจริง
และยุคผสมผสานต่างๆ
มีทั้งความเสื่อมโทรม
แหล่งคนจน คนรวย
สถานที่อันทันสมัย
และสถานที่แห้งแล้ง สลัม แออัด ชุมชม
2 ถูกใจ
117 รับชม
  • 2
    โฆษณา