9 พ.ค. 2022 เวลา 07:22 • ความคิดเห็น
เขาว่า ยุค Ai
ถ้า คอมพิวเตอร์ระดับ ควันตัม ถึงขั้นใช้งานได้ สมบูรณ์ คงอีกไม่นาน ต่อจากนั้น
โฆษณา