ไม่กลับไปแก้ไข เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตส่งผลต่อตัวเราในปัจจุบัน คิดว่าถ้ากลับไปแก้ไข ปัจจุบันก็จะไม่เป็นปัจจุบัน
เพราะประสบการณ์เมื่อครั้งก่อนหล่อหลอมตัวเราให้กลายเป็นตัวเราเองในทุกวันนี้ค่ะ
1ถูกใจ
94รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...