คิดว่า แปลงเป็นเวลา ดีกว่า บางคนไม่สามารถหาเวลาให้ตนเองให้สิ่งที่รักได้ อันนี้เพราะสมองกำหนด พลังงานก็เลยเป็นไปตามนั้น แต่เมื่อไหร่ที่สมองต้องการให้มีความสุข ไม่ว่าอยู่ในวัยไหนก็สุขได้
สมองคิด สั่งให้จิตใต้สำนึกเป็นตัวดึงดูดสิ่งต่างๆมาหาคุณค่ะ
ดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ อย่าเชื่อสิ่งเก่าๆเหล่านี้เลย แล้วชีวิตคุณจะวาดได้ดังใจ
89รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...