10 พ.ค. 2022 เวลา 04:22 • การศึกษา
มันลำบากน่ะถ้าไม่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ไม่งั้นมันก็กลับไปสู่ยุค Barter System ซึ่งถ้ามันเหมาะสมมันจะไม่มีการวิวัฒนาการมาถึงยุคระบบเงินตรา และล่าสุดคือยุคระบบการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับเราถ้าในแง่ความสะดวก รวมถึงการก้าวหน้าของเศรษฐกิจ ก็ต้องใช้เงินเป็นสื่อกลางที่น่าจะยืดหยุ่นที่สุดจนกว่าจะมีตัวแปรบางตัวที่เปลี่ยนแปลงจนทำให้ระบบนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป
โฆษณา