10 พ.ค. 2022 เวลา 08:44 • สุขภาพ
งานวิจัยล่าสุดใน UK พบว่าคนที่ติดโควิดและมีอาการป่วยรุนแรง อาจส่งผลทำให้สมองแก่ขึ้นถึง 20 ปีเลยทีเดียว
โดยงานวิจัยพบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุเฉลี่ย 50 ปี ถึงแม้เขาจะรักษาอาการป่วยจนหายแล้ว แต่การทำงานของสมองของเขาหลังจากหายป่วยจะเทียบเท่ากับสมองของคนอายุ 70 ปี
นั่นคือ คนที่ติดโควิดและมีอาการรุนแรง แม้จะหายแล้ว แต่ก็อาจจะมีสมองที่แก่ขึ้นกว่าเดิมถึง 20 ปีเลยทีเดียว และการทำงานของสมองจะแย่ลงอย่างชัดเจน
การไม่ติดโควิด จึงดีที่สุด
รูปจาก https://www.imperial.ac.uk/news/236034/lasting-brain-impacts-severe-covid-19-equivalent/
รูปจาก https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(22)00147-X/fulltext
อ้างอิงงานวิจัย
โฆษณา