10 พ.ค. 2022 เวลา 08:47 • การเมือง
นักการเมืองเขา ไม่เอาครับ
ควบคุม ผลประโยชน์ไม่ได้ เบ็ดเสร็จ
ลงทุนกันมา ขนาดนี้
ตายกันขนาดนึ้ (ช่วงเลือกตั้งในท้องถิ่น)
ใครจะยอม เพื่อ ประชาชน ครับ
นึกดู นายก เป็นฝ่ายค้าน เสียงในสภาเป็นฝ่ายรัฐบาล อะไรจะเกิดขึ้น
กับ ประชาชน คือดี ครับ การตรวจสอบเข้มข้น
แต่ นักการเล่นแร่แปรธาตุ กันไม่ได้
ต้องแย่งกันมากขึ้น ไม่คุ้ม
ที่บอก เพื่อประชาธิปไตย เพื่อประชาชน โกหกครับ ไม่เคยทำจริง ๆ ดูจาก ไส้ใน นะครับ
ภายนอก คำพูด สร้างภาพกันไป
พอเป็น ระเบียบแบบแผน พรรคการเมือง ร่วมหัวจมท้ายกันดี
เอาแค่ อิสระของ นักการเมือง จากกฏของพรรค ที่สังกัด ยังไม่มีเลย
เอาอะไร กับ ประชาชน
ประชาธิปไตย ปลอม ๆ มา จะร้อยปี ละครับ
โฆษณา