ไม่มีอะไรแน่นอน สังคม สถานที่ ผู้คน
ยุคสมัย
เอาไปด้วยก็ดี ของสำคัญ ข้อมูลสำคัญ
หรือจะฝากคนขายกาแฟช่วยดูไว้ก็ได้
แต่เราก็คงไม่ค่อยกล้าฝาก เกรงใจ
กลัวจะเสียมารยาท
เขาก็มีงานที่ต้องทำของเขา
ถ้าหลอนจริงๆ เราเอาไปห้องน้ำด้วยดีกว่า
โฆษณา