10 พ.ค. 2022 เวลา 18:18 • ความคิดเห็น
บอกเค้าตรงไปตรงมา ในเรื่องที่เค้าควรเกรงใจ ประเด็นคือ เราต้องมีขอบเขตให้้เค้าด้วย :)
โฆษณา