ส่วนตัวแล้วเป็นคนขีดเส้นใต้หนังสือค่ะ 😄 แต่ละคนไม่เหมือนกัน ตัวเองเวลาขีดแล้วสบายใจ รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ เวลาเอามาอ่านอีกก็จะได้รู้ว่าของเรา
โฆษณา