หนีห่าง เลี่ยง ไม่สุงสิง ไม่พูดคุย
ไม่คบหา ผิวเผินไป ไม่สนิทด้วย
บอกปฏิเสธ
1 ถูกใจ
91 รับชม