เว้นระยะห่างค่ะ ถ้าในกรณีที่ต้องร่วมงาน
ส่วนบุคคลอื่นที่เราพบเจอ พูดคุยผิวเผินก็แค่ไม่เสวนาค่ะ
1 ถูกใจ
77 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...