11 พ.ค. 2022 เวลา 05:54 • ความคิดเห็น
เว้นระยะห่างค่ะ ถ้าในกรณีที่ต้องร่วมงาน
ส่วนบุคคลอื่นที่เราพบเจอ พูดคุยผิวเผินก็แค่ไม่เสวนาค่ะ
โฆษณา