Review หนังสือของคุณแม่โดโรเรส
.
หุยคิดอยู่นานว่า หุยควรจะรีวิวหนังสือเล่มนี้ไม๊
เพราะข้อมูลในหนังสือเล่มนี้
มีบางเรื่องหุยไม่ควรจะนำมาขยายความ
เพราะคนที่ไม่เข้าใจ
อาจจะใช้สิ่งนี้ในทางที่ผิดได้
และมันอาจจก่อให้เกิดปัญหาสังคม ศีลธรรมได้
แต่ก็ตัดสินใจ นำมาเขียน
เพราะเป็นหนังสือที่ดีมาก และช่วยคนได้อีกมาก
และจะเขียนข้ามบางข้อมูลไป
เพื่อให้มันเป็นความลับอยู่อย่างนั้น
.
หนังสือเล่มนี้เขียนจากบันทึกของคุณแม่โดโลโรส แคนนอน
นักสะกดจิตเพื่อการบำบัดที่ได้สะกดจิตคนนับพันคน
ตั้งแต่ปี 1979 เธอไม่ได้แค่สะกดจิตให้ไปในอดีตปัจจุบัน
แต่ย้อนไปหลายภพหลายชาติ
และระหว่างสะกดจิต เธอก็ได้ตั้งคำถาม
และบันทึกคำตอบต่างๆที่ได้ในระหว่างการสะกดจิต
ซึ่งที่เธอพบ คือการบอกเล่าที่คล้ายๆกัน
บางคนละเอียด บางคนไม่ละเอียด
แล้วแต่ระดับของดวงจิตของคนๆนั้น
ว่าเป็นดวงจิตที่ผ่านการพัฒนาจิตมามากหรือน้อย
เธอเขียนประสบการณ์ระหว่างตาย
ประสบการณ์หลังความตาย
ประสบการณ์ก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์
.
จากการเขียนคราวที่แล้ว หุยได้เขียนไปแล้วตอนหนึ่ง
ใครสนใจไปหาอ่านเอาเองนะคะไม่พูดซ้ำ
แต่จะสรุปต่อไปคือ
1) ผี มีจริงไม๊ มีค่ะ ผีคือ วิญญาณที่ออกจากร่างไปแล้ว
แต่เค้ายึดติดหรือห่วงในทรัพย์สิน หรือ สิ่งที่ยังทำไม่แล้วเสร็จ
ความห่วงของเค้า ทำให้วิญญาณของเขาหลงทาง
ไม่ไปสู่ดินแดนที่ต้องไป ดังนั้น จึงจำเป็นที่ญาติพี่น้อง
จะต้องของอธิษฐานให้ดวงวิญญาณของเขาเห็นแสงสว่าง
แล้วไปในที่ๆทุกๆดวงวิญญาณไป. ในวันที่เขาปล่อยวางได้
เขาจะไปเอง
2) ดวงวิญญาณที่เสียชีวิต ทุกดวง จะมีความสุขที่หลุดพ้นจากข้อจำกัดของร่างกาย เช่น จะกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้ง หรือ แข็งแรง ไม่พิการ
และจะไปใน "ห้องเรียน" เพื่อเรียนรู้ว่าในภพภูมินี้ที่มาเกิด ได้ทำอะไรไปบ้าง ทำภารกิจที่ตั้งใจไว้สำเร็จกี่ % หรือ ได้ทำผิดพลาดเรื่องใด และ ไม่ใช่หน้าที่ของยมบาลที่ไหน จะมาสั่งให้ชดใช้กรรม แต่เป็นที่ดวงวิญญาณดวงนั้น ตั้งใจว่า หากได้มาเกิดอีก จะมาแก้ไขความผิดพลาดอะไร อะไรที่ทำไม่สำเร็จ. หลังจากนั้นดวงวิญญาณหลายๆดวง จะถูกส่งไปที่สถานที่พักผ่อน. เพื่อพักผ่อนดวงวิญญาณ จนกว่าจะมาเกิดอีกครั้ง
3) คนที่ฆ่าตัวตาย เป็นการตายที่ไม่สมควร เพราะไม่อดทน และทำลาย "วิหาร" ของจิตวิญญาณที่ไปเกิด แต่ก็จะไม่ได้รับการลงโทษ นอกจากจะถูกส่งไปเยียวยา ปรับทัศนคติ เรียนรู้ว่าในชีวิตที่ผ่านมา เหตุการณ์ใด ทีทำให้เราสอบไม่ผ่าน
แล้วที่แท้จริงแล้ว ปัญหานั้นๆจะต้องแก้ไขอย่างไร. หลังจากที่ไ้ด้รับการ "ติวเข้ม" และปรับดวงวิญญาณจนมีพลังบวกอันแรงกล้า ดวงวิญญาณนี้จะถูกส่งกลับมาเกิดอีก. และจะเจอสถานการณ์คล้ายๆเดิม เพื่อให้ดวงวิญญาณนั้นได้ฝึกฝนในการเอาชนะ แบบฝึกหัดที่สอบไม่ผ่านได้
4)ดวงวิญญาณที่ตายหมู่ ก็มีภารกิจรวมกันเป็นหมู่เช่นกัน มีการวางแผนกันมาว่า จะเกิดมาทำอะไร เรียนรู้เรื่องอะไร และ จะทำอะไร เพื่อให้เกิดประสบการณ์เรื่องใด
5)ไม่ใช่คนทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ จะเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ หรือ ทำภารกิจ มีเป้าหมาย แต่บางดวงวิญญาณ ที่มาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อ "พักผ่อน" แทนที่จะอยู่ในสถานพักผ่อนแห่ง "โลกวิญญาณ" วิญญาณนั้นเลือกที่จะมาเกิดและพักผ่อนในสภาพการเป็นคน.
ดังนั้น วิญญาณที่เกิดมาพักผ่อน อาจจะเกิดมาในรูป คนที่ไม่มีเป้าหมาย อยู่ป่าดอย ใช้ชีวิตไปวันๆ หรือเกิดมาเป็นคนพิการทางสมอง ไม่มีความจำ ไม่มีการเรียนรู้ใดๆ. หรือ เกิดมาไม่ต้องทำอะไร มั่งตั่งร่ำร๗วย ไม่ต้องดิ้นรน
6)สวรรค์ นรก มีจริงหรือไม่.
สวรรค์ นรก นั้น มีจริงในหลายมิติ
เช่น ถ้าคลื่นความถี่ของดวงวิญญาณนั้น เป็นคลื่นความถี่ที่ตรงกับที่ใด
ก็จะถูกดึงดูดไปที่มีคลื่นความถี่ที่ตรงกัน
ซึ่งอาจจะอยู่ในดาวดวงอื่น หรือ อยู่ในโลกใบนี้
ที่เป็นคนละคลื่นความถี่
และคนที่เสียชีวิต ถูกอบรมสั่งสอนให้เชื่อเห็นภาพสวรรค์ นรก
ในแบบไหน เขาก็จะเห็นสิ่งนั้น เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเชื่อ
(ในความคิดเห็นส่วนตัวของหุย หุยจึงคิดว่า เราควรฝึก
Visualize เห็นภาพที่สวยงาม หรือ ซาบซึ่งขอบคุณ ตัวเอง
หรือบันทึกสิ่งดีๆที่ตัวเองทำ เพื่อที่ ภาพนี้จะอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา
แทนที่จะคิดแต่เรื่องร้ายๆ มันจะดูดแต่เรื่องร้ายๆ ภาพน่ากลัว)
7) มนุษย์นั้น มีโอกาสที่จะเกิดมายาก เพราะมีดวงวิญญาณมากมายที่รอร่าง มาเกิดเป็นมนุษย์
และจุดประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ คือ การได้รับประสบการณ์จริง
ที่จะยกระดับของดวงจิตให้สูงขึ้น
เราเรียนรู้ที่อดทน เรียนรู้ที่จะให้อภัย. เรียนรู้ที่จะรัก และเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น เรียนรู้ที่จะรัก "วิหาร"ของจิตวิญญาณ ไม่ทำร้าย ไม่กินหรือเสพสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมี "ข้อจำกัด" เรียนรู้ที่จะใช้วิจารณญาณตัดสินว่า อะไรควร หรือไม่ควรทำ ซึ่งถ้าเราไม่เบียดเบียนผู้อื่น และตนเอง
อดทน อดกลั้น ปล่อยวางได้ ดูแลจิตใจให้อยู่โหมดพลังงานสูง เบิกบานได้ ก็จะทำให้เราสามารถยกระดับจิตวิญญาณได้สูงขึ้น
😎 มนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ ก้อนหิน จะมีพลังงานไม่เท่ากัน ต้นไม้ สัตว์ จะมีพลังงานเป็นแบบกลุ่มพลังงาน ไม่ได้เป็นปัจเจกเหมือนเรา แต่การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบรักมากๆ ดูแลมากๆ ก็ทำให้มันมีพลังงานเป็นจิตวิญญาณเหมือนคนได้
9)มนุษย์ทุกคนมี Helper หรือ มีพลังงานมากมายที่คอยช่วยเหลือ Support อยู่ และคอยช่วยเราให้ผ่านพ้นภารกิจ ที่มาเกิด แต่เราจะรับรู้หรือไม่ ก็อีกเรื่องนึง ขึ้นอยู่กับการฝึกจิตของแต่ละคน ว่าฝึกจนละเอียดพอที่จะรับรู้ได้หรือไม่
ยังมีอีกค่ะ ไว้มีโอกาสจะมาเล่าใหม่
1 แชร์
1.7K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา