11 พ.ค. 2022 เวลา 09:44 • ความคิดเห็น
อย่าคิดลบและอย่านำคำพูดของคนอื่นมาด้อยค่าตัวเองนะคะ ให้คิดเสมอว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา ย่อมดีเสมอ อดีตที่ผิดพลาดถือเป็นบทเรียนที่เราจะไม่ทำพลาดอีก อยู่กับปัจจุบันและทำให้ทุกวันมีความสุขที่สุด รักใครแสดงออกให้เขารับรู้ด้วยนะคะ ถ้าเราคิดดี พูดดี ทำดี สิ่งดี ๆ ย่อมเข้ามาในชีวิตเราแน่นอน หากคนอื่นไม่เห็นค่าเรา อย่างน้อยที่สุดตัวเราต้องภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะ
โฆษณา