12 พ.ค. 2022 เวลา 04:40 • ธุรกิจ
KISS วางเกมมุ่งสู่ 3000 ล้าน ในปี 2026
2
ในการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว KISS ได้เปิดแผนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าเติบโต สู่ยอดขาย 3 พันล้านบาท ภายในปี 2026
บริษัท ยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตภายใต้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ตามพันธกิจขององค์กร ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพที่ดีที่สุด ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และพร้อมขับเคลื่อนความต้องการและสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยและคนเอเชียอย่างยั่งยืน
1
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอ เป้าหมายหลักทั้ง 3 ตลอดปี 2022-2026 ดังนี้
  • เป้าหมายหลักในปี 2022 คือ เสริมแกร่งด้วยการเติบโตจากธุรกิจพื้นฐาน
  • เป้าหมายหลักในปี 2024 คือ ขยายการเติบโต และ แตกไลน์ธุรกิจเพิ่มเติม
  • เป้าหมายหลักในปี 2026 คือ มุ่งสร้างตลาดสุขภาพและความงามแห่ง SEA
มาเจาะลึก กับ 3 เป้าหมายหลัก
3
1. เป้าหมายหลักแรกในปี 2022
บริษัทฯ จะเร่งการลงทุนในการทำตลาดด้านความงามโดยให้ความสำคัญกับ แบรนด์โรจูคิส ที่ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง รวมถึง การพิจารณาในนวัตกรรมด้านความงามภายใต้แบรนด์อื่นๆ อีกด้วย
2
นอกจากนี้ยังมุ่งลงทุน และขับเคลื่อนตลาดด้วย นวัตกรรมด้านสุขภาพ ในกลุ่ม
เครื่องมือแพทย์ อันเป็นนวัตกรรมที่มีคุณสมบัติโดดเด่น และ มีโอกาสในการเติบโตสูง รวมถึง การเติบโตในตลาดที่มีเทรนด์การเติบโตที่ดีต่อเนื่อง อาทิ ตลาด eCommerce และ ตลาดต่างประเทศ อาทิ ประเทศ อินโดนีเซีย
2. เป้าหมายหลักที่สอง ในปี 2024
บริษัทฯ มีความตั้งใจอยากปั้นแบรนด์ โรจูคิส ให้สร้างยอดขายทะลุ 1 พันล้านบาท และ แตกไลน์ปรับ portfolio ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามให้แข็งแกร่งมากขึ้น
นอกจากนั้น ยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมเดินเกมในตลาดต่างประเทศ แบบเต็มกำลังมากขึ้น ทั้งประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม ทั้งนี้ ยังมีแผนขยับสัดส่วน การขายบนช่องทางออนไลน์ให้มีสัดส่วนมากขึ้นเป็น 15% จากยอดขายทั้งหมด
3. เป้าหมายหลักที่สาม ในปี 2026
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเห็นสัดส่วนของการตลาดบนช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้นเป็น 20% และ 80% เป็นการจัดจำหน่ายบนช่องทางออฟไลน์
นอกจากนั้น การเติบโตเป้า 3000 พันล้านบาทนี้ จะมาจากการทำตลาดในตลาดต่างประเทศ ภายในภูมิภาค SEA โดยมีตลาดความงามมีสัดส่วนภายในประเทศ อยู่ที่ 55-70% และ ตลาดต่างประเทศน่าจะมีสัดส่วนอยู่ที่ 20-25% ทั้งนี้ สัดส่วนที่เหลือ อีก 15-20% จะอยู่ในกลุ่มสุขภาพ
1
หัวใจสำคัญของการเติบโตของ KISS คือ ยึดมั่นในการทำความเข้าใจผู้บริโภค
และ สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผุ้บริโภคเป็นสำคัญ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์ความสำเร็จในนวัตกรรมของเรามากมายทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เรามั่นใจว่าเป้าหมายหลักที่เราวางไว้ จากปี 2022-2026 จะสามารถเป็นไปได้ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรไทยในภูมิภาคเอเซียต่อไป
โฆษณา