12 พ.ค. 2022 เวลา 15:01 • ความคิดเห็น
เค้าไม่เกรงใจคุณ คุณก็อย่าเกรงใจเค้าครับ
1. เวลาปฏิเสธ ให้เด็ดขาด
2.ถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้อยู่ห่างๆ
ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ให้ขีดเส้นความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
โฆษณา