12 พ.ค. 2022 เวลา 16:17 • ความคิดเห็น
เราก็ไม่ต้องเกรงใจเค้าเหมือนกัน ไฟว้ไปเลยค่ะ คนแบบนี้เห็นแก่ตัวเกินไป ถ้าเค้าขอให้ช่วยอะไรก็พูดปฏิเสธไปเลยค่ะ
โฆษณา