จริง ที่สุดเลยค่ะ
การพูดความจริง คือ แก่นแกนของทุกๆ ความสัมพันธ์ 🤩
  • 1
โฆษณา