เราคิดว่าไม่เพียงแต่คู่ชีวิตค่ะ แต่เราว่าไม่ควรเริ่มต้นในการโกหกกันกับในทุกความสัมพันธ์ค่ะ เพราะเราคิดว่าการโกหกเมื่อคนเราโกหกไปแล้ว มันจะไม่มีจุดสิ้นสุดค่ะ
โฆษณา