อย่าให้โอกาสใคร เกิน 3 ครั้ง ถ้าครั้งเดียว ครั้งที่ 2 บางครั้งเค้าอาจไม่มีเจตนา หรือไม่ตั้งใจ แต่ถ้ามากกว่านี้ นั่นอาจเป็นนิสัยเค้า ซึ่งคงแก้ยาก ..และมันจะนำมาซึ่งมากมายปัญหา จนเสียสุขภาพจิต สุขภาพกายค่ะ
ขอให้มีสตินะคะ 🥰
โฆษณา