คำถามนี้1.จุดเริ่มต้นนั้นคือเหตุ2.โกหกหรือไม่โกหกนั้นคือเข้าใจ3.คู่ชีวิตนั้นคือยอมรับดังนั้นอยู่ที่ความพอใจของผลของแต่ล่ะคนว่าต้องการแบบไหนจะโกหกหรือไม่โกหกนั้นมันไม่สำคัญถ้าคุณพอใจในผลที่ได้รับครับ
โฆษณา