14 พ.ค. 2022 เวลา 14:57 • การตลาด
ตอนนี้นึกคำตอบในใจตัวเองได้บ้างแล้ว ถึงจะนานไปนิดแต่มาตอบไว้ดีกว่า
เนื่องจากประเทศเราไม่แกร่งพอจะพึ่งพอตัวเองได้หากโดนแซงชั่น ไม่มีอำนาจต่อรอง ทำไปก็เหมือนทำร้ายตัวเอง ทั้งยังก่อให้เกิดความขัดแย่งภายในอาเซียนกับสิงคโปร์ มาเลเซีย
ง่ายๆคือ ถ้าไม่มีขาใหญ่มาค้ำก็หมดสิทธิ์ และในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ภายในอาเซียนค่อนข้างไม่ไปในแนวเดียวกันเหมือนพวกสหภาพยุโรป คนก่อตั้งที่เป็นพี่ใหญ่อย่างเราก็ไม่ค่อยมีบารมี เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงค้ำใครก็ไม่ได้
อีกอย่างประเทศที่ได้ประโยชน์มีไม่มาก และมีประเทศที่เสียประโยชน์ชัดเจน ทั้งเจ้าตัวยังมีขาใหญ่ค้ำให้ด้วย มองอย่างไรก็ไปต่อได้ยาก
โฆษณา