สิ่งที่ได้คืนมายากที่สุดคือความเชื่อใจบางคู่อยู่กันมาเกือบยี่สิบปี แต่ความเชื่อใจกันต้องมลายหายสิ้นไปเพราะคำโกหก คนโกหกไม่ทำผิดไม่มี
โฆษณา