14 พ.ค. 2022 เวลา 19:23 • ความคิดเห็น
ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์
1.ถ้ามันตึงเครียดเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ก็ทำให้ผ่อนคลาย
2.ตึงเครียดแบบกำลังมีคนจับผิดหรือคุณกำลังแก้ตัวผลประโยชน์ส่วนตัวแสดงว่าจิตใต้สำนึกคุณมีแค่ไหน
2
โฆษณา