บางครั้งผมก็ไม่มีแรงบันดาลใจในการเขียนเหมือนกัน
แต่ผมเน้นเขียนทุกวัน สม่ำเสมอ พอทำทุกวันก็จะชิน
แล้วก็จะทำไปเองโดยไม่ต้องพึ่งแรงบันดาลใจครับ😉
129 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...