1.ของกิน คือ เหตุ 2.ลิ้มรสครั้งแรกเป็นเรื่องราวระหว่างเหตุไปหาผล คือ เข้าใจ 3.ความรู้สึกรสชาติแปลกๆ คือ ผล
  • 1
โฆษณา